Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

integrace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 36 theses)
Podpora studentů se sluchovým postižením na Masarykově univerzitě
 (Hana Drbulová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n8ora/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Podpora studentů se specifickými potřebami na vysokých školách
 (Kristýna VÍTKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3txgyw// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Podpora vysokoškolských studentů se specifickými potřebami při využití programů Erasmus
 (Michala NEŠETŘILOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hakozt// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Theses on a related topic

Podpora vysokoškolských studentů se specifickými potřebami při využití programů Erasmus
 (Michala NEŠETŘILOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3ykaen// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Theses on a related topic

Komunikační obtíže studentů se sluchovým postižením na vysoké škole
 (Veronika Kijová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/scb47/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Podpora studentů se specifickými poruchami učení na střední škole
 (Lenka Komůrková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkwuy/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Speciálně pedagogická podpora vysokoškolského studia studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
 (Veronika KUKLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mx3b5n// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Služby středisek vysokých škol poskytované studentům se sluchovým postižením
 (Petra Seidlová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gj54q/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Inkluze žáků se zdravotním postižením na malotřídních školách a na 1.stupni ZŠ - srovnání školního roku 2006/2007 a 2015/2016.
 (Danuše Kupková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tt7ed/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Vzdělávání žáka s ADHD a SPU na ZŠ a na víceletém gymnáziu s uměleckým zaměřením
 (Pavla Burešová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ctr65/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 36 theses)