Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sluchové postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 36 theses)
Povědomí studentů pedagogických fakult o studentech se sluchovým postižením
 (Karolína Hedbávná)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/szbqo/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Problematika terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení
 (Miroslava Holá)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rtax4/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice
 (Petra Fajtová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/otu0t/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vzdělávání v rámci profesní přípravy žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím asistenta pedagoga v edukačním procesu
 (Radka Lišková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rtkph/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením
 (Michaela OBRUSNÍKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//vo9apo// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komparativní analýza vzdělávání žáků a studentů se zrakovým postižením v České republice a Polsku
 (Beata Tobolová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lw0pp/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (případová studie základní školy hlavního vzdělávacího proudu)
 (Irena Floriánová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ywwks/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky pro střední školy | Theses on a related topic

Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v procesu základního vzdělávání
 (Jaroslava Sluková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sbwxs/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující profesní orientaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 (Ivana Márová)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wox1f/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 36 theses)