Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

studenti se zrakovym postizenim

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Připravenost studentů Pedagogické fakulty k práci se žáky se zrakovým postižením
 (Eva Žižlavská)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yrxzp/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

E-learning a vysokoškolští studenti se speciálními potřebami
 (Miroslava Kudláčová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bs7jk/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Socializace žáků se zrakovým postižením staršího školního věku se zaměřením na specifika volby povolání.
 (Kateřina SOBOTOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nef9dv// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Integrace studentů se zrakovým postižením na Masarykově univerzitě
 (Hana Konečná)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ma9xj/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Komparativní analýza vzdělávání žáků a studentů se zrakovým postižením v České republice a Polsku
 (Beata Tobolová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lw0pp/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Výuka cizích jazyků u žáků a studentů se zrakovým postižením
 (Gabriela Štanglová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fg4oq/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Pohledy mladých osob se zrakovým postižením na jejich zaměstnávání
 (Kamila Janečková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o5n5n/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Informovanost studentů středních škol o problematice osob se zrakovým postižením a jejich postoj k této cílové skupině
 (Andrea Staníková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a2vpf/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Problematika sociálně patologických jevů u žáků se zrakovým postižením
 (Šárka Szökeová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vq2uj/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití interaktivní tabule ve výuce žáků a studentů se zrakovým postižením
 (Veronika FAKSOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0wm0a2// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)