Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

students with visual impairment

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Inclusive education and its impact on the society and students who are blind and visually impaired: A survey of Nigeria
 (James Eburikure OLAYI)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fedmgx// | Special Education / | Theses on a related topic

Materials, equipment and procedures available for teaching English to blind students
 (Jana Hanzálková)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q5z5u/ | Geografie / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Integrace studentů se zrakovým postižením na Masarykově univerzitě
 (Hana Konečná)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ma9xj/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Připravenost studentů Pedagogické fakulty k práci se žáky se zrakovým postižením
 (Eva Žižlavská)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yrxzp/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Zkušenosti učitelů se vzděláváním žáků se zrakovým postižením na střední škole
 (Kateřina Horáková)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//grhxid// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Výuka cizích jazyků u žáků a studentů se zrakovým postižením
 (Gabriela Štanglová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fg4oq/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Výuka Českého jazyka a literatury u žáků se zrakovým postižením
 (Tereza ADÁMKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0bjgav// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Spokojenost studentů se zrakovým postižením na vysoké škole ve vztahu k poskytované podpoře a pomoci
 (Veronika VACHALOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vwh0f9// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Tvorba školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy pro zrakově postižené
 (Dušan Hofmann)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pwvqt/ | Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Integrace studentů se zrakovým postižením a jejich sociální kompetence
 (Zdeňka Musilová)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f5dgm/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)