Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

obezita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Komplexní skupinová terapie obezity a její vliv na vybrané antropometrické a posturální parametry
 (Stanislav HORÁK)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gxnbkp// | Vnitřní nemoci / | Theses on a related topic

Existuje korelace mezi BMI a posturální kondicí?
 (Martina ZELLEROVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2rpt0k// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Efekt PNF strečinku dorzální skupiny svalů dolní končetiny na posturální stabilitu
 (Jana MARTÍNKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ata8ny// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnotenie parametrov motorickej kontroly a limitov stability u zdravých jedincov.
 (Juraj KOLLÁR)

2020, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1pdqxc// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Pohybová aktivita a inaktivita žáků 8. tříd ZŠ na Opavsku a posouzení jejich tělesné zdatnosti pomocí testové baterie FITNESSGRAM
 (Matěj KAŠTOVSKÝ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dm0ndm// | Učitelství pro 2. stupeň základních škol / Tělesná výchova pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ | Theses on a related topic

Pohybová aktivita a struktura osobnosti dospělých se zaměřením na ženy
 (Lenka PROKSOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//07tga0// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Sebehodnocení pohybové gramotnosti a realizovaná pohybová aktivita u žáků Gymnázia J. A. K. Uherský Brod
 (Martin SMETANA)

2018, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//aex23w// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Pohybová aktivita a variabilita srdeční frekvence
 (Martin STONAVSKÝ)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//fffz2z// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Pohybová aktivita olomouckých seniorů v kontextu objektivně a subjektivně hodnoceného zastavěného prostředí
 (Marek MARÁČEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x01l9m// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Existuje korelace mezi BMI a posturální kondicí?
 (Martina ZELLEROVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2rpt0k// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)