Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

karat

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Aplikace informačního systému KARAT pro řízení společnosti OKK Koksovny a.s.
 (Vojtěch Vančura)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119761 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Informační technologie v podpoře podnikového nákupu
 (Patrik HRÁDEK)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tilgrf// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza image konkrétního družstva
 (Gabriela Mařáková)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3fe1/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Theses on a related topic

Mobilní technologie v ERP
 (Jan Hrubeš)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29784 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic