Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

reaktivni dusikove metabolity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Reaktivní kyslíkové a dusíkové metabolity v imunitě bezobratlých
 (Nikola Kučeráková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z53zs/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Vliv vysoce nenasycených mastných kyselin a jejich metabolitů na fyziologické funkce profesionálních fagocytů
 (Gabriela Ambrožová)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y5twp/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Vliv imunizace na lipidovou peroxidaci u myší
 (Lenka Kramná)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujg1s/ | Chemie / Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Respirační vzplanutí hmyzích fagocytů
 (Ondřej Vašíček)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p4rou/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Modulace funkční aktivity fagocytů látkami s prozánětlivými, protizánětlivými a antioxidačními účinky
 (Lucie Gallová)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nnjkl/ | Biologie / Imunologie | Theses on a related topic

Možnosti modulace exprese inducibilní syntázy oxidu dusnatého u vybraných myeloidních buněčných linií
 (Daniela Krejčová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ymp59/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic