Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Neziskové organizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Působení bleskového proudu a přepětí na osoby a na elektrická a elektronická zařízení uvnitř budovy s návrhem možných ochranných opatření s ohledem na tyto vlivy
 (Jiří KUTÁČ)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5gw42s// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Role sociálního pracovníka na oddělení příspěvku na péči pracovníků - úředník nebo sociální pracovník?
 (Lenka JIRAVOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4m6b5u// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Analýza příspěvku na péči v ČR v letech 2007–2020 se zřetelem na problematiku formální a neformální péče v roce 2020
 (Ivan Kubišta)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/84690 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Vliv příspěvku na péči na kvalitu života dětí s postižením
 (Štěpánka Dědková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//y4sqnt// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Theses on a related topic

Tradiční a netradiční kompenzační pomůcky pro ovládání počítače
 (Václav KRATOŠKA)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sppvlq// | Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Počítač jako kompenzační pomůcka pro nevidomé
 (Radim Paseka)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qs810/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Pomůcky pro osoby se sluchovým postižením se zaměřením na komunikaci
 (Julie Pecháčková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vscrs/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Diverzifikace zdrojů financování jako nástroj udržitelnosti nestátní neziskové organizace
 (Michal Španihel)

2022, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/pz9hi/ | Finance a účetnictví / | Theses on a related topic

Financování a management neziskové organizace na Mostecku
 (Barbora Relichová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xjd5i/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Národní centrum nábytkového designu – Studie mediální prezentace obecně prospěšné společnosti v rámci neziskového sektoru
 (Martin Hlavica)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c9ira/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)