Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kompenzacni pomucky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Kompenzační pomůcky pro seniory a jejich využití v praxi
 (Marcela Dedková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/f2irv/ | Specializace v pedagogice / Edukační péče o seniory | Theses on a related topic

Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením od starověku po současnost
 (Veronika SICHOVÁ)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zthipr// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Výroba sportovně kompenzační pomůcky pro výuku inline bruslení u jedinců s mozkovou obrnou
 (Karolína VESELKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bx0an4// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Kompenzační pomůcky a kvalita života pacientů se svalovou dystrofií
 (Michaela Šafrová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//me3h7s// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Portréty Viléma a Petra Voka z Rožmberka jako kompenzační pomůcky pro zrakově znevýhodněné
 (Pavel SMRŽ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//08yi3p// | Specializace v pedagogice / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) | Theses on a related topic

Kompenzační pomůcky pro děti se sluchovým postižením
 (Nikola ZOUBKOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z05zb1// | Vychovatelství a speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením a jejich využití v kraji Vysočina
 (Jaroslava Štegnerová)

2020, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//nyu517// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Kompenzační pomůcky a rehabilitace osob s poúrazovým tělesným postižením.
 (Veronika DVOŘÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//89lk5k// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku-učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením a jejich využití při rehabilitaci
 (Kateřina Konopásková)

2023, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//mw0xfv// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Dítě se sluchovým postižením po získání kompenzační pomůcky
 (Veronika KOVÁŘOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wuiwky// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - dramaterapie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)