Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rtu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Vrozená vývojová vada rozštěpu rtu a patra
 (Kateřina Vinopalová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vsymhv// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Raná logopedická intervence rozštěpu rtu a patra
 (Michaela LANGOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//aryjbj// | Speciální pedagogika / Logopedie | Theses on a related topic

Optimalizace řízení pohybu rtu hydraulického nátoku papírenského stroje.
 (Jan Strakoš)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99671 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Rozštěp rtu a patra u novorozenců a jejich další vývoj
 (Nikol ŘEZÁČOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zxgi96// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Kojení dětí s rozštěpem rtu a patra
 (Jana MOTÁŇOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qc5cnk// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Vývojové procesy podílející se na vzniku rozštěpů rtů a patra
 (Marek Hampl)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uozvh/ | Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů / | Theses on a related topic

Tvar a poloha rtů ve vztahu ke kostěnému podkladu obličeje a chrupu
 (Denisa Šutoová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nj50k/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Aspekty kosmetické péče o rty
 (Dita Krhovská)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2qjoir// | Chemie a technologie potravin / Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů | Theses on a related topic

Automatické odezírání ze rtů pomocí příznaků LipsID
 (Miroslav HLAVÁČ)

2019, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wnd1xu// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Theses on a related topic

Automatické odezírání ze rtů pomocí neuronových sítí
 (Jakub Kovář)

2020, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//2s9dmu// | Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)