Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

odepreni uznani a vykonu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Veřejný pořádek jako důvod pro odepření uznání a výkonu soudního rozhodnutí a rozhodčího nálezu - srovnání
 (Martina Weissová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qv4gl/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Veřejný pořádek a uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů
 (Kamil Gregorek)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i10xg/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu podle Newyorské úmluvy
 (Kateřina Šolcová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jlscp/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vliv legis arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu
 (Klára Svobodová)

2010, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u19vp/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní právo soukromé | Theses on a related topic

Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí z nečlenského státu EU dle zákona č. 91/2012 Sb.
 (Lucie Bujnošková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k0ilw/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Institut veřejného pořádku z pohledu mezinárodního práva soukromého a procesního
 (Barbora Patáčiková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xji69/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nejvhodnější forma řešení sporu s ohledem na systém uznání a výkonu cizího rozhodnutí
 (Martin Kolář)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dy842/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic