Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

EFQM

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Excelence firiem – filozofia neustáleho zlepšovania cestou zvyšovania spokojnosti všetkých zainteresovaných strán
 (Nikola Karasová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//lctwn1// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Sebehodnocení organizace s využitím EFQM Modelu Excelence
 (David Švec)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94845 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

Aplikace modelu excelence ve vybraném orgánu státní správy
 (Adriana Demlová)

2021, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//kppcgg// | Management kvality a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Sebehodnocení organizace s využitím EFQM Modelu Excelence
 (Lucie Vrbová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82052 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

Management kvality (ISO 9000, TQM, EFQM)
 (Anna Smolková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/7064 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

The EFQM Excellence Model and Possibilities of Its Use in a Chosen Company
 (Michaela Černá)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95234 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic

Aplikace Modelu excelence EFQM ve vybrané organizaci
 (Antonie ROZSYPALOVÁ)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uan9li// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Projekt uplatnění Modelu excelence EFQM ve společnosti Moravia Cans a.s.
 (Zuzana KOPŘIVOVÁ)

2007, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kwg9df// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

TQM a jeho význam pro řízení podniků
 (Veronika VYLETOVÁ)

2007, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//t8rv3b// | Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor | Theses on a related topic

EFQM Model Excelence a možnosti jeho uplatnění v konkrétním podniku
 (Martin Ivánek)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14229 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)