Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

excelence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Management kvality ve službách cestovního ruchu
 (Marcela Kučerová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/6247/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Vliv certifikačních norem kvality na marketing a management vybrané společnosti
 (Nikola Hanzlíková)

2021, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pjld4n// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

Analýza nákladů a přínosů certifikace managementu kvality a certifikace environmentálního managementu ve stavebních firmách.
 (Nela NOVÁKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ojr0bi// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Význam Českého systému kvality služeb pro kvalitu poskytovaných služeb v cestovním ruchu
 (Jana Plátenková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/bn56s/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Implementace systému managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001 v podniku
 (Pavla Hauptvogelová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qi5m4/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Implementace systému managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001 v podniku
 (Petr Kuřina)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vau31/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Implementácia systému managementu kvality podla požiadaviek noriem ISO 9001 v podniku Emseko CZ s.r.o.
 (Peter Procházka)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cxxuz/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Implementace systému managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001 v podniku
 (Zuzana Nováková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/rjokk/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Zlepšení postupů certifikačního orgánu při externích auditech ve strojírenských organizacích
 (Veronika Ondrušová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114591 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

Aplikace EFQM Modelu do prostředí certifikačního orgánu
 (Šárka Hanák Palovská)

2021, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//la7m14// | Management kvality a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)