Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Kvalita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Management kvality - aplikace modelu Excelence EFQM ve vybrané organizaci
 (Tereza Vlachová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//vzloh1// | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Aplikace principů excelence do systému managementu zkušební laboratoře
 (Monika Ondrušková)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119248 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Aplikace modelu excelence ve vybraném orgánu státní správy
 (Adriana Demlová)

2021, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//kppcgg// | Management kvality a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Aplikace Modelu excelence EFQM ve vybrané organizaci
 (Antonie ROZSYPALOVÁ)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uan9li// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Analýza přínosů a rizik zavádění modelů excelence do praxe organizací
 (David Waloszek)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128756 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Aplikace EFQM ve firmě
 (Vladimír Poledna)

2008, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69295 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Excelence firiem – filozofia neustáleho zlepšovania cestou zvyšovania spokojnosti všetkých zainteresovaných strán
 (Nikola Karasová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//lctwn1// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Hodnocení a kvalita ve veřejné správě, nástroje řízení kvality ve veřejné správě
 (Petr UHER)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ekgd2b// | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Analýza systému řízení kvality ve veřejné správě
 (Michaela Kalčíková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/whmtj/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Kvalita účetních dat v řízení podniku
 (Miroslava VLČKOVÁ)

2014, Disertační práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2hakdm// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)