Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hodnoty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Organizační kultura organizace Zařízení sociální intervence Kladno-Následná péče ambulance
 (Romana ROSENBAUMOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//77u4hi// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Kultura a organizace veřejné správy (podniková kultura)
 (Martina Melchertová)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v430j/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Kultura a organizace veřejné správy (podniková kultura)
 (Pavlína Caranová)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ri13k/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Hodnoty sociálního pracovníka na odboru nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR versus kultura organizace
 (Kateřina Škvrnová)

2017, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9473 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Theses on a related topic

Dilemata v kultuře organizace pomáhající tělesně postiženým osobám a jejich vliv na pracovníky
 (Iva Kaňoková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tj7zw/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Kultura organizace XY a její vliv na kvalitu poskytovaných služeb
 (Alexandr FEBER)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jf742p// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Využívání a hodnocení supervize v souvislosti s cílovou skupinou klientů a kulturou organizace
 (Tereza Kumstátová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/crhqv/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Kultura organizace a její vliv na styl řízení a vedení lidí v sociálních službách charitních organizací
 (Zdeněk STANĚK)

2012, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uvv3e9// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Kultura organizace Domov pro seniory a její vliv na kvalitu poskytovaných služeb
 (Karin FOJTÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hhjv6r// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Analýza organizační kultury neziskové organizace v sociální sféře
 (Martina VLAHÁČOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zb7ueq// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)