Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ochranný oděv

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Odezva organismu ženy na pobyt v protichemických ochranných oděvech
 (Natálie Koloničná)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110007 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Využití termokamery při zátěžových testech v protichemických ochranných oděvech.
 (Jiří Mareš)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105201 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Užitné vlastnosti protichemických oděvů
 (Jakub Hambálek)

2008, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69547 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Posouzení servisní náročnosti protichemických oděvů v užívání jednotek HZS ČR
 (Ondřej Prokeš)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79309 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Odev ako kľúč k interpretácii Fridy Kahlo
 (Lucia Heiserová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/irvqz/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Tradičný ženský odev v obci Torysky
 (Barbora Báreková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/np8mv/ | Humanitní studia / Etnologie | Theses on a related topic

Fajjúmské portréty: odev a účesy na ženských podobizniach
 (Miroslava Malinová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a7y2j/ | Historické vědy / Klasická archeologie | Theses on a related topic

ODEV A JEHO KONŠTRUKCIA, LÍNIA, GEOMETRIA A KINETIKA
 (Lenka KARASOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Ústav umění a designu / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zvf5m2// | Design / Fashion design | Theses on a related topic

Oděv jako znakový systém/ autorský oděv
 (Martina Novotná)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jephd/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova Speciální pedagogika | Theses on a related topic

Oděv/Objekt\nl{} Oděv na rozhraní plastiky
 (Martina BENEŠOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jaixtb// | Výtvarná umění / Design | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)