Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Osobní, ochranné, prostředky, (OOP)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Experimental Investigations of fans for Personal Protective Equipment
 (Gafaru Moro)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//bp8kh6// | Mechanical Engineering / Machines and Equipment Design | Theses on a related topic

Zhodnocení stavu vybavenosti hasiče osobními ochrannými prostředky
 (Marek Binar)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118718 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Osobní ochranné pracovní prostředky používané Zdravotnickou záchrannou službou v Moravskoslezském kraji
 (Tomáš ČTVRTŇÁK)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3ihtsw// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Zhodnocení vybavenosti hasiče u JPO II osobními ochrannými prostředky
 (Olga Pešková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88739 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Rozbor používání osobních ochranných pracovních prostředků
 (Petr Olszar)

2009, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/77904 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Využití OOP v oblasti lineárních diskrétních dynamických systémů
 (Jakub HROMADA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tn0o0w// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Proces získávání legitimity nestátními aktéry v mezinárodních vztazích: případové studie UČK a OOP
 (Richard Pavelka)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spegu/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

WYSIWYG editor pro výuku OOP v Javě
 (Adam CHOVANEC)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gyrwae// | Specializace v pedagogice / Informační technologie a e-learning | Theses on a related topic

Návrh počítačové sítě pro pracoviště OOP ČR
 (Pavel Vlček)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/nt304/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Tvorba SW modulů pro počítačovou podporu KEM/PMO v OOP Java
 (Petr SLOUP)

2012, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h9y1iw// | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)