Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hasiči-lezci

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 38 theses)
Nově zaváděná evropská legislativa REACH (Registration, Evaluation, Autorisation of Chemicals) a její předpokládané dopady na provádění záchranných a likvidačních prací a na zvýšenou administrativu v českých podnicích
 (Jana HLÁSKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vzy0b6// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Způsoby komunikace mezi místem zásahu složek integrovaného záchranného systému a operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému
 (Lucie TYEMNYÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r8dkvf// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Činnost Policie ČR v rámci IZS při povodních v roce 2002, její analýza a doporučení na zlepšení a ujednocení činnosti v rámci celého systému Policie ČR a v Jihočeském kraji.
 (Pavel BERÁNEK)

2010, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d88bmo// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Možnosti využití sil a prostředků HZS ČR k provádění záchranných a likvidačních prací
 (Tereza Felcmanová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//msu2mn// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Analýza a zhodnocení znalostí jednotlivých složek IZS z pohledu radiační ochrany a havarijní připravenosti
 (Adéla BAREŠOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vr2ef0// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Zapojení právnických a fyzických osob do záchranných a likvidačních prací
 (Petr Cejhon)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fbw0zd// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Analýza a zhodnocení znalostí jednotlivých složek IZS z pohledu radiační ochrany a havarijní připravenosti
 (Adéla BAREŠOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//42n1ux// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Analýza sil a prostředků Armády České republiky využitelných k záchranným a likvidačním pracím
 (Lukáš Fridrich)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//i4ao6s// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Porovnání činností Policie, Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby ČR , Německa, Rakouska a Slovenska.
 (Šárka NÁVRATOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//oexe23// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Rigging - práce ve výškách a její využití v divadle
 (Lucie Pařízková)

2018, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/a5h3t/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na jevištní management a technologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 38 theses)