Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

geoinformační technologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Use of Geographic Information System in Environmental Science
 (Ondřej Sáňka)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xp2hp/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Geografický informační systém pro včelaře
 (Ivan Králik)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pt7nj/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Geografický informační systém pro podporu krizového řízení města
 (Jan Lačňák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gijqg4// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Monitoring vybraných geograficky nepůvodních druhů rostlin ve vybraných lokalitách Jihočeského kraje (na příkladu okresů Český Krumlov a České Budějovice)
 (Gabriela KORFOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mrl9is// | Učitelství pro základní školy / Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Geografický IS jako Decision Support System
 (Vít Hlaváč)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14407 | Aplikovaná informatika / Informační management | Theses on a related topic

Geografický informační systém ve společnosti HTS, a.s.
 (Ladislav Moravec)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108252 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Theses on a related topic

Geoinformační technologie
 (Josef Maleňák)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41835 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Ekonomické zhodnocení přínosů zavedení využití geografických informačních systémů do prostředí vybrané firmy
 (Lukáš Pospíšil)

2022, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ko2a15// | Ekonomika a management / Management podniku | Theses on a related topic

Návrh WWW GIS obce České Velenice
 (Luboš Nedorost)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tmzxq/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

"Google Maps", tj. GIS, ale pro mikroskopová panoramata
 (Petr Bartoň)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wk1in/ | Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)