Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití alternativní a augmentativní komunikace u jedinců s mentální retardací
 (Radana Peterková)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB1082 | Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních | Theses on a related topic

Komunikace zaměstnanců v Domově Laguna s klienty postiženými mentální retardací
 (Michal Málek)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//y401kd// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Komunikace a řeč dětí s mentální retardací
 (Eva Marečková)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//q4vib5// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Využití alternativní a augmentativní komunikace v domovech pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji
 (Monika Augustinová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fq88x/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Využívání systémů alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením
 (Jitka Hloušková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w8krm/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Aplikace systémů alternativní a augmentativní komunikace u jedinců se středně těžkou mentální retardací
 (Monika Vrtková)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m2r72/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Možnosti rozvoje komunikace jedinců s kombinovaným postižením
 (Monika Dostálová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/knpkf/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Aplikace komunikační metody VOKS u jedinců s poruchami autistického spektra
 (Lucie Ambrosová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zusa9/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic