Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tkanove inzenyrstvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Syntéza a funkcionalizace uhlíkatých nanomateriálů pro tkáňové inženýrství
 (Jana Karpíšková)

2017, Disertační práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//kinyv6// | Aplikované vědy v inženýrství / | Theses on a related topic

Mikro- a nanostrukturované vodivé polymery pro tkáňové inženýrství
 (Markéta Kubiková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//hraktw// | Biomateriály pro medicínské využití / | Theses on a related topic

Bioaktivní molekuly pro modifikaci materiálů v tkáňovém inženýrství
 (Jakub Pospíšil)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uud3d/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Polyanilin a jeho využití v tkáňovém inženýrství
 (Pavol Lešundák)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jpauz/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Využití nanomateriálů v léčivech, léčbě rakoviny a tkáňovém inženýrství
 (Pavla Janková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jf07b5// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Studium využití alifatických polyesterů v tkáňovém inženýrství
 (Lucie Vejsadová)

2015, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//s5db97// | Textilní inženýrství / Netkané a nanovlákenné materiály | Theses on a related topic

Vliv sterilizačních metod na nanovlákenné tkáňové nosiče
 (Petr Cvejn)

2018, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//d45eho// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

Tkáňové nosiče pro cévní náhrady připravené technologií střídavého elektrického zvlákňování
 (Jakub Vojtěch)

2016, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//rj4m9o// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

Příprava hydrogelů z polymerních filmů pro medicínské aplikace v tkáňovém inženýrství
 (Tereza KULENDOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tevqfv// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Funkcionalizace tkáňového nosiče trombocytárními růstovými faktory
 (Barbora Kopřivová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//09479w// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)