Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Six Sigma

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Aplikace Lean Six Sigma ve vybrané společnosti
 (Karel Dušek)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//hf3xnb// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika - Vybrané procesy v podniku | Theses on a related topic

Śtíhlá výroba a metoda Six Sigma v elektrotechnickém průmyslu
 (Jan LENK)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p0gyma// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Uplatnění Lean Six Sigma na cateringu
 (Petr Marek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53187 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza přístupu Lean Six Sigma
 (Barbora Keprdová)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128772 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Aplikace vybraných nástrojů metodiky Six Sigma na konkrétním technologickém procesu
 (Vít Šrámek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119485 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Základní kroky pro implementaci Lean Six sigma ve vybrané organizaci
 (Lukáš Stuchlík)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49761 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Zlepšování výrobního procesu za použití nástrojů Six Sigma
 (Kristýna Hofrová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129365 | Strojírenství / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Analýza možností aplikace metodiky Six Sigma na vybraném projektu
 (Daniel Kohl)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109229 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

Uplatnění metodiky Design for Six Sigma při vývoji elektrotechnických produktů
 (Petr SLUNČÍK)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9h1owk// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Základy koncepce Six Sigma
 (Lukáš PECH)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//35pmoa// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)