Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pšenice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Hodnocení tvorby výnosu a zdravotního stavu u ozimé pšenice: liniová versus hybridní odrůda
 (Jan MAGOČI)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xc1uxz// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské inženýrství - Rostlinolékařství | Theses on a related topic

Porovnání výnosotvorných prvků u hybridních a nehybridních odrůd ječmene ozimého
 (Jana Hlavatá)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kerae6// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Zhodnocení jarní aplikace regulátorů růstu a stimulátorů v porostech ozimé řepky vybraného podniku
 (Ladislav HNILIČKA)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mba1vs// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic

Zhodnocení rozdílů v pěstitelské technologii hybridních a liniových odrůd pšenice seté
 (Jan MAGOČI)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e4gs6n// | Zemědělství / | Theses on a related topic

Efekt podzimní a jarní aplikace azolových regulátorů na formování výnosu semen ozimé řepky olejky
 (Petr KRÁL)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//j7odyy// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské inženýrství - Fytotechnika | Theses on a related topic

Tvorba výnosu a kvalita ozimé pšenice v podmínkách setrvalého pěstování
 (Kristýna PAVLÁTOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//otj3u0// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Ekologické zemědělství | Theses on a related topic

Charakterizace lokusu genu SRS1 ovlivňujícího výnos ve vybrané skupině odrůd pšenice
 (Vendula SVOBODOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//aqv4md// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Velikost kořenového systému pšenice seté ve vazbě na výnos biomasy
 (Ondřej Němec)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//c2vvzk// | Agrobiologie / Fytotechnika | Theses on a related topic

Vliv dusíkato-sirných hnojiv s humáty na výnos a kvalitu pšenice ozimé
 (Tadeáš Dostal)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//u3exag// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Vliv stupňovaných dávek digestátu na výnos ozimé pšenice a silážní kukuřice
 (Daniel Pásek)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//maixi5// | Agrobiologie / Fytotechnika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)