Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální vyloučení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)
Analýza opatření aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Kutná Hora se zaměřením na znevýhodněné skupiny na trhu práce
 (Klára Vyhlídalová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zb0cs/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Znevýhodněné skupiny obyvatelstva na trhu práce v SR a ČR (s důrazem na oblast Prešovského kraje)
 (Alena Bodnárová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d84ap/ | Geografie a kartografie / Regionální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Návrh projektu na začlenění zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce ve Valašském Meziříčí
 (Kateřina Mocková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//24d7iw// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Znevýhodněné skupiny obyvatelstva na trhu práce v ČR v období nedávné ekonomické krize: regionálně-geografická analýza
 (Martina Šmejcká)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bfmo4/ | Geografie a kartografie / Učitelství geografie a kartografie pro střední školy Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

PODPORA ABSOLVENTOV NA TRHU PRÁCE SO ZAMERANÍM SA NA ABSOLVENTSKÚ PRAX V OKRESE BANSKÁ BYSTRICA V ROKOCH 2009 - 2014
 (Ladislav Bodnár)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54812 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Uplatnění osob se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním na trhu práce
 (Nikola Žižková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a1pl5/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Potřeby dlouhodobě nezaměstnaných týkající se jejich uplatnění na trhu práce.
 (Lenka Řezáčová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kmz8a/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Perspektivy a zkušenosti Romských žen na trhu práce na Ostravsku
 (Markéta Drobíková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/otu1g/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Znevýhodněné skupiny na trhu práce se zaměřením na osoby starší 50 let
 (Veronika Valterová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/43235 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

DOPAD VÝVOJE EKONOMIKY V LETECH 2005 - 2012 NA POSTAVENÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBYVATELSTVA NA ČESKÉM TRHU PRÁCE
 (Lucie Svobodová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39786 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)