Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

metodika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Metodické postupy zaměřené na edukaci mentálně postižených v oblasti seberealizace a socializace
 (Miroslav Dvořák)

2009, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB167 | Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních | Theses on a related topic

Socializace žáka s mentální retardací na waldorfské praktické škole
 (Lenka Redlichová)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//3kvozc// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Socializace osob se středně těžkou mentální retardací
 (Jena SIKOROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//twpvq7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Socializace osob se středně těžkou mentální retardací
 (Jena SIKOROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//x6qzv0// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Současný stupeň socializace středně mentálně postižených
 (Michaela Požárová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//i7ix4u// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele | Theses on a related topic

Socializace mentálně postižených jedinců očima společnosti
 (Michaela Chalupová)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s3qhx/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sociální aspekty mentální retardace
 (Linda MACHOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ujzbhz// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální dopad mentálního postižení na dítě předškolního věku v oblasti socializace
 (Veronika Sýkorová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9ajj23// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník | Theses on a related topic

Sociální dimenze mentální retardace
 (Michaela Werliková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//udy0sn// | Humanitní studia / | Theses on a related topic

Edukace matek předčasně narozených novorozenců
 (Lucie LUBINOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//imxvh7// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)