Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

oblasti postizeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Interpretace OCT nálezů u jednotlivých postižení makulární oblasti sítnice
 (Barbora Kohnová)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fpc5y/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Řízení provozu v oblasti postižené povodní v provozním obvodu Ústí nad Labem
 (Marie Satranová)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7z9q4l// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Analýza bezpečnosti obyvatel v záplavové oblasti obce Moravský Písek
 (Lucie Hubáčková)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g8bvi2// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v oblasti Velkomeziříčska
 (Zdeňka Dřímalová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u38y9/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sociálně terapeutická dílna a její význam na vybrané oblasti života osob se zdravotním postižením.
 (Jana Macková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/omkit/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Vzdělávání pracovníků v oblasti sexuality u osob s mentálním postižením
 (Jana Bušová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eve96/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Pomoc pubescentům- adolescentům se zdravotním postižením v oblasti sexuality a podpora jejich vychovatelům
 (Michal Řepa)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zbd08/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Strategie zaměstnavatele v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 (Michaela Pešková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvsqc/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Vzdělávání jedinců s lehkým mentálním postižením v oblasti divadelní kultury
 (Jana ŠATÁNKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rbbma2// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - dramaterapie | Theses on a related topic

Sluchové postižení ve vztahu k sociálně-právní oblasti
 (Michaela Zmátlíková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m4gev/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)