Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

informální učení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Informální učení dospělých a Národní soustava kvalifikací jako možnost jeho uznávání
 (Jitka Neumannová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ck264/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací, vzájemné vazby a jejich vliv na trh práce v České republice
 (Irena Pangrácová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/cwmoa/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Informální učení dospělých a Národní soustava kvalifikací jako možnost jeho uznávání
 (Jitka Neumannová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ck264/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Informální učení dospělých a Národní soustava kvalifikací jako možnost jeho uznávání
 (Jitka Neumannová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ck264/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Uznávání výsledků předchozího učení na příkladu kvalifikace kuchař
 (Renata Jandlová)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yerba/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Možnosti implementace systému uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v ČR
 (Hana Čiháková)

2008, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27956 | Finance a účetnictví / Teorie vyučování ekonomických předmětů | Theses on a related topic

Determinanty autoregulace učení dospělých v systému formálního vzdělávání
 (Hana Gajdošíková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dnvcw9// | Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře | Theses on a related topic

Koncept celoživotního učení a moderní trendy ve vzdělávání dospělých
 (Martin Kacl)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ry9uib// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Informální učení dospělých a Národní soustava kvalifikací jako možnost jeho uznávání
 (Jitka Neumannová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ck264/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Nové možnosti Andragogiky ve vzdělávání dospělých osob
 (Josef Lancoš)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gmdej/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)