Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bezpečnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Bezpečnost bezdrátových sítí standardu IEEE 802.11
 (Antonio DUKOV)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fuxsbt// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Nástroje a metody pro prolamování bezdrátových sítí norem IEEE 802.11 s použitím virtualizace
 (František PECHA)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gpjbw1// | Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika - specializace Bezpečnost a sítě | Theses on a related topic

Zabezpečení datové komunikace v bezdrátových sítích IEEE 802.11n
 (Jakub Hargaš)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87072 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

Návrh a realizace analyzátoru počítačové sítě a protokolu 802.1x
 (Martin Bubeník)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4wn14q// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Authenticated and Resilient Disk Encryption
 (Milan Brož)

2018, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vesfr/ | Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie | Theses on a related topic

Argon2 security margin for disk encryption passwords
 (Vojtěch Polášek)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yinya/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

Bitlocker Full Disk Encryption
 (Guruprasad Bidare Venkatesh)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ghxkp/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Theses on a related topic

Analýza slabin zabezpečení WPA a WPA2
 (Milan Zmítko)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mm8mic// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Šifrování WPA2, aktuální hrozby
 (Martin Jungmann)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72829 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Threats Monitoring in Wi-Fi Networks using Honeypot
 (Rajath Chandrashekar)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140375 | Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační bezpečnost | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)