Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bitlocker

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Bitlocker Full Disk Encryption
 (Guruprasad Bidare Venkatesh)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ghxkp/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Theses on a related topic

Bitlocker šifrování disků ve firemním prostředí.
 (Karol Vait)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xzuvhw// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Bitlocker šifrování disku v Linuxovém prostředí
 (Vojtěch Trefný)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4lro44// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Bezpečnost OS MS Windows Server 2008 - autentizace a řízení přístupu s technologií BitLocker
 (Martin Šulc)

2008, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lb6jf/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Bezpečnost informačního systému Celní správy
 (Tomáš Štíbr)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130237 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v průmyslu | Theses on a related topic

Forenzní analýza Windows 7
 (Jan Marek)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/im8lz/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Analýza nástrojov na šifrovanie pevných diskov
 (Martin Mišánek)

2015, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/oy9mv/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

Manipulace s citlivými daty v operační paměti
 (Jakub Bartišek)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zxku2/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic