Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

obrazova analyza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Obrazová analýza nanostruktur ze snímků SEM
 (Tomáš Karlík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ezx2s1// | Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství / | Theses on a related topic

Obrazová analýza cereálních výrobků s obsahem netradičních plodin
 (Denisa Burdová)

2017, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//a4l3j1// | Technologie potravin / | Theses on a related topic

Obrazová analýza parenchymatózních orgánů a jejich cévní struktury
 (Miroslav JIŘÍK)

2016, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//09r9ik// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Theses on a related topic

Obrazová analýza textur kamene na základě autokorelační funkce
 (Adam Jaroš)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tqkeu/ | Geologie / | Theses on a related topic

Obrazová analýza kamerových dat parkovacích stání
 (Tomáš SAK)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2xp5tc// | Elektrotechnika a informatika / Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika | Theses on a related topic

Obrazová analýza meteorologických radarových dat
 (Tomáš Dostalík)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wtktoh// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Vizuální analýza zrnitostí pro potřeby inženýrské geologie
 (Jiří Kadlčák)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p3dlp/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Analýza a detekce Braillova písma založená na principu automatizované analýzy obrazového signálu
 (Veronika Ludinová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116127 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Analýza změn geometrie vazebních prvků při tahovém namáhání pleteniny
 (Kristýna Gřešková)

2016, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//yp0v9g// | Textilní inženýrství / Oděvní a textilní technologie | Theses on a related topic

Interpretace, analýza a žánrové vymezení žurnalistických útvarů v rubrice Periskop v letech 2002 až 2006
 (Žaneta Ondroušková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ixpuc/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)