Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ONP

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Problematika uspokojování potřeb u pacientů s ulcerózní kolitidou
 (Markéta MALKUSOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4s9xai// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Problematika uspokojování potřeb u imobilních nemocných podle věkových kategorií na oddělení následné péče Nemocnice České Budějovice a.s.
 (Jindra HAŠKOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dctugx// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Postoje sester k ošetřovatelské péči o klienty v terminálním stádiu na oddělení ONP a LDN
 (Žaneta SCHMIDOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i9s4tp// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Léčba bolesti u pacientů v terminálním stadiu na ONP z pohledu sestry
 (Martina KUNEŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1fvfdc// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Role sestry ve využití volného času klientů v rámci hospitalizace na ONP
 (Radka RATAJOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z1xxmp// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Uspokojování potřeb klientů/pacientů hospitalizovaných na oddělení následné péče a spolupráce s jejich rodinou
 (Šárka FRANKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7o3han// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic