Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

teoreticke pristupy k migraci

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Motivace k migraci a očekávání migrantů ve vztahu k životu v Evropské unii
 (Radek MÍKA)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//esb7j7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Volba destinace v mezinárodní migraci
 (Tereza Chvapilová)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nc73o/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Ochota českých mužů a žen z Ústí nad Labem k přeshraniční migraci za prací
 (Simona KOTMELOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//legcvn// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Znečištění ovzduší a jeho vliv na migraci z Ostravy
 (Jakub Vontroba)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118229 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Vliv pracovních migrací ze zemí střední a východní Evropy na trh práce ve Velké Británii
 (Martina Řeháková)

2010, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yq0yd/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Využití a vliv technologie Docker na migraci aplikací napříč platformami
 (Marek Klimt)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75209 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Kulturní a institucionální determinanty mezinárodní migrace
 (Petra Šustalová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7ahd/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Proč odcházejí? Determinanty mezinárodní migrace
 (Petra Šustalová)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jlkjs/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Problematika komunikace mezi pacientem a sestrou patřící k menšinové společnosti
 (Kateřina TICHÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v12lgz// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Postoje veřejnosti k multikulturním přístupům v sociální práci
 (Anna Čejková)

2017, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9362 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)