Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

smrt mozku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zobrazení cévního zásobení mozku v radiologii, porovnání jednotlivých metod včetně jejich radiační zátěže pro pacienta – Aktuální změny v diagnostice smrti mozku
 (Karolína Říhová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//5jrk0r// | Radiologický asistent / | Theses on a related topic

Mozková smrt a dárcovství orgánů
 (Lucie HOŘÍNKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3d9pre// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Úloha sestry v péči o dárce orgánů před a po stanovení diagnózy smrti mozku
 (Anna KOPECKÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e05ula// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic