Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

multi-criteria decision making

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
A selecting of a suitable CHARTIS EUROPE S.A. product by using multi criteria decision making
 (Nikola Jirousková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32541 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Multi-Criteria Analysis Applied on Selected Higher Education Institutions in European Union
 (Tetiana Kalinichenko)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76587 | Kvantitativní metody v ekonomice / Quantitative Economic Analysis | Theses on a related topic

Hybridizované a integrované metody ve fuzzy vícekriteriálním rozhodování s případovými studiemi
 (Eric Afful-Dadzie)

2015, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0icber// | Inženýrská informatika / | Theses on a related topic

Vícekriteriální rozhodování a softwarové nástroje pro podporu rozhodování
 (Gabriela Bohušová)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4372 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Multikriteriálny benchmarking hypotekárnych produktov
 (Ľubomíra Lucáková)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/my12a/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Aplikace metod rozhodovací analýzy při strategickém rozhodování
 (Jan Klimecký)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yr2og/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Využití vícekriteriálního rozhodování při přijímání zaměstnanců
 (Ondřej Bureš)

2018, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7cnku5// | Systémové inženýrství a informatika / Management finančních rizik | Theses on a related topic

Výběr multifunkčního automatu pro oční optiky s využitím vícekriteriálního rozhodování
 (Tereza Petroš Puchýřová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129496 | Strojírenství / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Komparace pojistných produktů pomocí vybraných metod vícekriteriálního rozhodování
 (Jan Hluchý)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/132922 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Využití vícekriteriálního rozhodování k optimalizaci nákladů podniku
 (Matouš Jelínek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//naho0j// | Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)