Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Péče o zlikvidovaná hlavní důlní díla ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRA, Ostrava
 (Jiří Rajnoch)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92647 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Technické památky ve správě s.p. DIAMO, o.z. Odra, Ostrava
 (Monika Čevelová)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92828 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Zdravotní rizika prachových částic v ostravsko - karvinské aglomeraci.
 (Drahoslava Zmijková)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127409 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Pozůstatky fosilní fauny v Ostravsko-karvinských dolech
 (Michaela Hlubková)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92455 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Závažné provozní havárie Ostravsko-karvinského revíru
 (Dan Štechmüller)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129866 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Exonymie vybraných oblastí - na příkladu Ostravska a Karvinska
 (Lucie NOVÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jbm32l// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ | Theses on a related topic

Péče o zlikvidovaná hlavní důlní díla ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRA, Ostrava
 (Jiří Rajnoch)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92647 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Možné varianty systému čerpání důlních vod z vodních jam s.p. DIAMO, o.z. ODRA, Ostrava a jejich financování
 (Barbora Tobolová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86511 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Secernované bílkoviny Ps. putida po kultivaci s těžkými kovy
 (Ilona Chrástková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dug7t/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Těžké kovy ve víně
 (Jitka Maráková)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s01jhv// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)