Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

úrok

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Úroky z omeškania ako právny dôsledok porušenia záväzkov
 (Jana Fiedler)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/flu4m/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Úroky z omeškania ako právny dôsledok porušenia záväzkov
 (Jana Fiedler)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/flu4m/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Úroky z omeškania ako právny dôsledok porušenia záväzkov
 (Jana Fiedler)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/flu4m/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Zmena strán záväzkovoprávneho vzťahu
 (Monika Hužová)

2015, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/gsou1/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky, omeškanie dlžníka, omeškanie veriteľa v obchodnom práve a občianskom práve
 (Ivana Holubová)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/bfyrq/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Právna úprava zániku záväzkov v Obchodnom zákonníku
 (Martina Lehotská)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/wop1e/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Zmeny v obsahu a subjektoch záväzkov podľa Občianskeho zákonníka
 (Karolína Stranovská)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ln0pm/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Príslušenstvo pohľadávky v obchodných a občianskych záväzkových vzťahoch
 (Ivana Ďuranová)

2014, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/hvsk8/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Úroky z omeškania ako právny dôsledok porušenia záväzkov
 (Jana Fiedler)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/flu4m/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Úroky z omeškania ako právny dôsledok porušenia záväzkov
 (Jana Fiedler)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/flu4m/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)