Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

chladová odolnost hmyzu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Chladová odolnost hmyzu a sezónní změny ve složení sterolů a tokoferolů
 (Tomáš URBAN)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mjejar// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Adaptace hmyzu na chlad: role šokových proteinů z nadrodiny Hsp
 (Tomáš ŠTĚTINA)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9ztwfy// | Biologie / | Theses on a related topic

Funkční analýza exprese komplexu HSP v odpovědi na chlad u \kur{Drosophila melanogaster}
 (Tomáš ŠTĚTINA)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5m77j8// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Adaptace hmyzu na chlad: role šokových proteinů z nadrodiny Hsp
 (Tomáš ŠTĚTINA)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9ztwfy// | Biologie / | Theses on a related topic

Funkční analýza exprese komplexu HSP v odpovědi na chlad u \kur{Drosophila melanogaster}
 (Tomáš ŠTĚTINA)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5m77j8// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Analýza exprese genu LAG-3 v buňkách chronické lymfocytární leukémie
 (Sara Souček)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qy4eq/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Exprese genu pro tetrathionanhydrolasu u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans
 (Alena Šustová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u9712/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Klonování a exprese lidského genu HSD17B1
 (Ilona Homolková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10540 | Chemie / | Theses on a related topic

Ektopická exprese genu pro glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázu Francisella tularensis v hostitelské buňce jako molekulární nástroj pro analýzu jeho funkce v interakci hostitel-patogen
 (Pavlína Lásková)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6828 | Biologie a ekologie / Biologie a ekologie - spec. experimentální biologie | Theses on a related topic

Mapování exprese genu \kur{Masc} u obaleče jablečného (\kur{Cydia pomonella})
 (Renata KRUŽÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//us31ug// | Biologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)