Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

border regions

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
The Influence of Cross-Border Cooperation on the Competitiveness of Euroregions
 (Marco Jerome FRIEDRICHS)

2021, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ohsx11// | Regional and European Project Management / | Theses on a related topic

Slovensko-česká přeshraniční spolupráce a její přínos pro rozvoj příhraničních regionů
 (Lucia Opáleková)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/woask/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Možnosti rozvoje venkova po vstupu ČR do EU na příkladu vybraných regionů Jihomoravského kraje s přihlédnutím k příhraničí Dolního Rakouska
 (Lukáš Nevěděl)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fs61f/ | Geografie (čtyřleté) / Regionální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Poľsko-slovenská kultúrna spolupráca so zameraním na prihraničné regióny
 (Karina Žáková)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xw17a/ | Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Vývoj příhraničních oblastí Ašska a Selbska ve vzájemném srovnání s důrazem na posledních dvacet let a možnosti budoucího rozvoje tohoto regionu
 (Tomáš PURMA)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//c033vn// | Učitelství pro základní školy / NJ-Dě | Theses on a related topic

Vývoj příhraničních oblastí Ašska a Selbska ve vzájemném srovnání (s důrazem na posledních dvacet let) a možnosti budoucího rozvoje tohoto regionu
 (Tomáš PURMA)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e5s5i1// | Učitelství pro základní školy / NJ-Dě | Theses on a related topic

Vývoj příhraničních oblastí Ašska a Selbska ve vzájemném srovnání (s důrazem na posledních dvacet let) a možnosti budoucího rozvoje tohoto regionu
 (Tomáš PURMA)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3iqbrc// | Učitelství pro základní školy / NJ-Dě | Theses on a related topic

Percepce vlivu hraničního efektu na vzájemné vztahy České republiky a Rakouska.
 (Mária Cabadajová)

2022, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ct8ql/ | Regionální rozvoj / Projektový management | Theses on a related topic

Traditionen und heutige Adventsmärkte in Bayern am Beispiel ausgewählter Städte aus dem tschechisch-bayerischen Grenzgebiet.
 (Tereza KÁROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//i1xdr9// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina | Theses on a related topic

Der Einfluss von Europaregionen auf die Wettbewerbsfähigkeit lokaler Institutionen und Unternehmen Eine vergleichende Analyse der Europaregion Donau-Moldau und der Euregio Maas-Rhein
 (Lisa WIECHMANN)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//suo0zr// | Regional and European Project Management / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)