Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

euregio egrensis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Interregionale Zusammenarbeit der tschechisch-bayerischen Regionen Egrensis und Šumava, Bayerische Wald und Unterer Inn
 (Renata MAREČKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hzugjv// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina | Theses on a related topic

Socioekonomická analýza a hodnocení finanční alokace projektů Euregia Egrensis a Euroregionu Elbe/Labe
 (Zuzana SLABÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//f52a82// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Zhodnocení dopadů přeshraničních projektů v Euroregionu Egrensis v období 2007-2013 (2015)
 (Adam JAVORNÍCKY)

2017, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8uggfy// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Theses on a related topic

Význam Euregia Egrensis pro česko-německou spolupráci v Karlovarském kraji
 (Helena ADAMÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//a9usoy// | Specializace v pedagogice / Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Přeshraniční spolupráce v euroregionu Egrensis
 (Lenka Stecovičová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/21145 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Hromadná doprava a dostupnost turistických atraktivit ve vybraném regionu
 (Blanka SANDNEROVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//o5xsea// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Komparace euroregionálních struktur na západních a východních hranicích ČR
 (Tomáš Kotra)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/moktt/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Dopady přeshraničních projektů na území SO ORP Cheb
 (Tomáš HORNÝ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lwuo1u// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Theses on a related topic