Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Nestátní, nezisková, organizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Fundraising - systematický proces získávání prostředků \nl{}pro neziskové organizace
 (Libor NOVÝ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fzunfn// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Činnosti v přírodě jako prostředek předškolního vzdělávání
 (Martina Zvolánková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l3vxe/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Využití dětské literatury ve výchově a vzdělávání předškolní mládeže a aplikace vybraných literárních textů na estetickovýchovné aktivity
 (Kristýna Kulpová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n8onp/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Uplatňování pedagogické diagnostiky učitelkou mateřské školy, jako prostředek naplňování cílů předškolního vzdělávání.
 (Karin VÍTEČKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//x4j84i// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Hudebně pohybové činnosti a jejich využití pro předškolní vzdělávání
 (Martina NOVOTNÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p6m3ri// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Vzdělávání v Mateřské škole speciální v Trutnově
 (Šárka Folcová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yofzr/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Utváření vztahu k životnímu prostředí v předškolním vzdělávání
 (Markéta Sáblíková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gh9i0/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Zdroje NNO působících v předškolním vzdělávání
 (Petra Zapletalová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gj8yu/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Zdroje NNO působících v předškolním vzdělávání
 (Petra Zapletalová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gj8yu/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Zdroje NNO působících v předškolním vzdělávání
 (Petra Zapletalová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gj8yu/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic