Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Dotazníkové šetření

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Spolehlivost údajů dotazníkového šetření užitím různých metod sběru dat (matky, běžci, středněvěcí HAIE)
 (Tereza JANULKOVÁ)

2023, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1grur7// | Ochrana a podpora veřejného zdraví / | Theses on a related topic

Validita Neefektivního dýchání 00032 a validita a reliabilita navazujících NOC metodik pro hodnocení efektu ošetřovatelské péče
 (Soňa BOCKOVÁ)

2015, Disertační práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//stjdif// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Konvergentní a diskriminační validita české verze testu RAT (pilotní studie)
 (Martin Hajný)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zqzs3/ | Mediální a komunikační studia / Psychologie | Theses on a related topic

Spolehlivost údajů dotazníkového šetření užitím různých metod sběru dat (matky, běžci, středněvěcí HAIE)
 (Tereza JANULKOVÁ)

2023, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1grur7// | Ochrana a podpora veřejného zdraví / | Theses on a related topic

Metody pro kontrolu a validaci dat získaných v projektech klinického výzkumu
 (Martina Timárová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bglsa/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Validita a reliabilita fitness náramků pro měření počtů kroků v laboratorních podmínkách.
 (Martin MATERA)

2016, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1hcozp// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic