Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

reliabilita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Reliabilita terénního odhadu demografických ukazatelů na pohřebišti v Přibicích
 (Magdaléna Böhmová)

2024, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eguvr/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Reliabilita paralelních forem nových kognitivních testů
 (Marie Hollá)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dt7cq/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Reliabilita mezi hodnotiteli při měření úhlových parametrů páteře systémem DTP-3
 (Anna WOHLGEMUTHOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//l3xjxy// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Test-retest reliabilita české verze dotazníku PESEISD-A (Physical Educators' Self-Efficacy Toward Including Students with Disabilities-Autism)
 (Gabriela ADÁMKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ui9n60// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Theses on a related topic

Reliabilita a validita Neutral heel lateral push testu pro hodnocení plantárního kalkaneonavikulárního vazu
 (Michaela SLÍVOVÁ)

2022, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vedq1e// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Diagnostika mäkkých kompetencií, jej validita a reliabilita
 (Barbora Vachalová)

2021, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143220 | Aplikovaná ekonomie / Ekonomický rozvoj | Theses on a related topic

Reliabilita měření parametrů tělesného složení při použití multifrekvenčního BIA analyzátoru InBody 770
 (Petr KŘENEK)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//j2dede// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Validita a reliabilita vybraných klinických testů ve fyzioterapii - se zaměřením na ramenní a kolenní kloub
 (Kristýna BARTOŇKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//e413om// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Reliabilita Ruffierova testu ve školní tělesné výchově
 (Kateřina Ficková)

2023, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB14788 | Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)