Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Loutkové divadlo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Umělecké tendence českého loutkového divadla na příkladech vybraných scén 1. poloviny 20. století
 (Hana Slavíková)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bndqo/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Divadlo DRAK a jeho vliv na divadlo Spare Parts Puppet Theatre
 (Aneta Kopecká)

2011, Diplomová práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6481 | Dramatická umění / Dramatická výchova | Theses on a related topic

Loutkové divadlo pro děti Puppet Theatre for Children
 (Michal FALTA)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//s0t79f// | Vychovatelství / Pedagogika volného času KS + 4 sp. | Theses on a related topic

Loutkové divadlo feriálních osad v Plzni
 (Michaela KRACÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//816ta4// | Učitelství pro základní školy / ČJ-Dě | Theses on a related topic

Loutkové divadlo Ostrava v letech 2013-2017
 (Dominika Hanzlíková)

2017, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/uw03q/ | Dramatická umění / Scénografie | Theses on a related topic

Současné české loutkové divadlo a jeho multimediální přesahy
 (Sára Kordová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k0v92/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Loutkové divadlo pro dospělé z hlediska vlastní divadelní zkušenosti
 (Elena Volpi)

2011, Diplomová práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6491 | Dramatická umění / Herectví alternativního a loutkového divadla | Theses on a related topic

Rodinné loutkové divadlo
 (Jaroslav Blecha)

2013, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k6kmu/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Loutkové divadlo Ostrava v letech 2013-2017
 (Dominika Hanzlíková)

2017, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/uw03q/ | Dramatická umění / Scénografie | Theses on a related topic

Loutky jako edukační nástroj. Potenciál dramatických výchovně-vzdělávacích lekcí s loutkami (s terapeutickými účinky)
 (Hana Volkmerova)

2016, Disertační práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/aovoj/ | Dramatická umění / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)