Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

2013

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Rozdíly mezi Koncepcemi státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007-2013 a 2014-2020
 (Karolina Králíčková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/10849/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Posouzení finančního zdraví firmy XY v letech 2010-2013 v letech 2010-2013
 (Jana Gruniková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ifdqk8// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Analýza a porovnání přínosů OP Podnikání a inovace 2007 - 2013 a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
 (Veronika Bullová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77185 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Profil časopisu Journal of Research in Music Education v letech 2010, 2012, 2013 a 2014
 (Jana TUNEGOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1cmlcn// | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Využití integrovaného přístupu v programovém období 2007-2013 a 2014-2020
 (Blanka POHORSKÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//x5x8x1// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Divadlo Šumperk v sezonách 2013/2014-2017/2018
 (Vendula SOJKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hir1zp// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Theses on a related topic

Profil časopisu Journal of Research in Music Education v letech 2010, 2012, 2013 a 2014
 (Jana TUNEGOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1cmlcn// | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Analýza projektů realizovaných v rámci ROP Střední Čechy na území obce Rožmitál pod Třemšínem v programovacích obdobích 2004-2006 a 2007-2013
 (Luboš Havlena)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/43893 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Komparace regionů NUTS2 CZ03 Jihozápad, NUTS2 AT31 Oberösterreich a NUTS DE22 Niederbayern na základě regionálních účtů pro období 2009-2013
 (Jolana KREBSOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sh18oh// | Geografie / Geografie pro veřejnou správu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)