Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Trh práce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Veřejná zakázka na služby - "Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta humanitních studií - projektová dokumentace"
 (Žaneta VÁŇOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2ocoj1// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Řízení vztahů Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s absolventy a studenty
 (Nikola POTENCOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3e6gvc// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Postoj studentů Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem ke konzumaci alkoholu
 (Lucie PĚNČÍKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qtv4bz// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Možnosti zlepšení výuky controllingu na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
 (Eliška VALINOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//f7w8ko// | Ekonomika a management / Finanční management | Theses on a related topic

Analýza vzdělávání studentů oboru sociální práce na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J.E.Purkyně se zaměřením na předsudky a práce s předsudky
 (Barbora MAREŠOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ji2t3r// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociálně ekonomická zaostalost rozvojových zemí
 (Jaromír TYKAL)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//367fe2// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management se zaměřením na podnikovou ekonomiku | Theses on a related topic

Hodnocení projektu „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce“ v rámci vybraného regionu.
 (Miroslav Koskuba)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137287 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Střední hotelové školy a trh práce ve vybraném regionu
 (Martina Táborská)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11213/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Střední hotelové školy a trh práce ve vybraném regionu
 (Denisa Růžičková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/10638/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Analýza efektů projektu "Zkušenost je šance" na začlenění lidí nad 50 let na trh práce
 (Martin Plášek)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bfleu/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)