Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální práce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)
Subjektivní potřeba osob bez domova být informován o fungování sociální politiky se zaměřením na sociální dávky a poskytované sociální služby pro tyto osoby
 (Martina Škývarová)

2015, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13483/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální reprezentace sociální práce s lidmi s duševním onemocněním u psychiatrů, psychologů a sociálních pracovníků
 (Veronika Horehleďová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w9k7q/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální fungování matek s nezaopatřeným dítětem po úmrtí otce dítěte
 (Kateřina Schwabová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c6154/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vliv intervencí pomáhajících pracovníků na sociální fungování mladistvých delikventů
 (Kristýna Horáčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/whkni/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální fungování dítěte s poruchou autistického spektra ve vybrané základní škole
 (Adéla Němečková)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13745/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Podpora klientů dětského domova rodinného typu pro budoucí sociální fungování
 (Hana Ondráčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rkm74/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vliv intervencí pomáhajících pracovníků na sociální fungování klientů Domu na půl cesty
 (Blanka Klimešová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uahb5/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Dopady předčasného porodu na sociální fungování rodiny: příprava výzkumu
 (Barbora Lachmanová)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13813/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální dopady pravidelného dlouhodobého užívání konopných drog a jeho vliv na sociální fungování uživatelů
 (Petra Kašparová)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hf0s7/ | Sociologie / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální fungování osob před a po ukončení kněžského a řeholního povolání v katolické církvi
 (Hana Holcová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rwdfn/ | Mediální a komunikační studia / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)