Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

životní prostředí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Zhodnocení dopadu rostlinné výroby na životní prostředí
 (Nikol Machalíková)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//hc9ifg// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Hodnocení vlivů skládky na životní prostředí
 (Roman Smutný)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//d3pu2z// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Syntetická mikrobiální konsorcia a jejich využití v biotechnologickém zpracování substrátů z odpadní rostlinné biomasy
 (Stanislav Juračka)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qfnvf/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
 (Daniela Fiodorová)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vx6a5m// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
 (Ewa Kurek)

2022, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kg4zll// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Vliv textilního průmyslu na životní prostředí
 (Pavel Přiklopil)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4yknja// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Dopady veganství na životní prostředí
 (Veronika Travencová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//irgskw// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Theses on a related topic

Praktické dopady novely zákona
 (Anna Nováková)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//nx69y8// | 75-32-N / 01 Sociální práce | Theses on a related topic

Ekonomické dopady včasného odhalení a léčení závažných zdravotních komplikací těhotných žen a ekonomické dopady léčení předčasně narozených dětí
 (Karolína Staňková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81079 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)