Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

přípustkový vztah

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Vyjádření přípustky v ruštině v porovnání se situací v češtinou
 (Barbora Eimannová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oa6ku/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Vyjádření podmínky a přípustky v ruštině v porovnání s češtinou
 (Barbora Řeháková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dqs3e/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Vyjadřování přípustky ve španělštině: kontrastivní studie na pozadí češtiny
 (Karolína TRAPPOVÁ)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//efq6e4// | Filologie / Španělský jazyk | Theses on a related topic

Jazykové prostředky vyjádření přípustky ve francouzštině a v angličtině (srovnání)
 (Martina KALIVODOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ikngsx// | Učitelství pro základní školy / FJ-NJ | Theses on a related topic

Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.
 (Kristina MOSTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lk4vq3// | Filologie / Francouzský jazyk | Theses on a related topic

Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.
 (Kristina MOSTOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//syqnac// | Filologie / Francouzský jazyk | Theses on a related topic

Souvětí s vedlejšími větami přípustkovými v odborné ruštině ve srovnání s češtinou
 (Eva TLÁŠKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hptdo6// | Filologie / Francouzská filologie - Ruská filologie | Theses on a related topic

Comparative Analysis of Translation Versions Selected American Indian Legends
 (Veronika Doláková)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q7ml8/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

A Comparative Analysis of English and Czech Idioms Related to Music
 (Zuzana Holíčková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ktmw2/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Uniqueness and Modernity of the Character of Sherlock Holmes: A Comparative Analysis
 (Kristýna Blažková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uv00a/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)