Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

koncentrická kontrakce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Reakce krevního tlaku a tepové frekvence při různých zátěžích na klasickém a excentrickém ergometru u žen s kardiovaskulárním onemocněním
 (Kamila Selucká)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n4o72/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Porovnání odezvy hemodynamických parametrů při zátěži na klasickém a excentrickém ergometru u mužů s kardiovaskulárním onemocněním
 (Anežka Maliňáková)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t2m8g/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Využití excentrické kontrakce v terapii svalových zranění
 (Šimon ŠENDERA)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sac64j// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Strukturální a funkční podklady svalové kontrakce se zaměřením na excentrickou aktivaci
 (Veronika KUČEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cu3p97// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Excentrická kontrakce
 (Michal KOLÁČEK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ipbqwm// | Rehabilitace / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnocení aktivity vybraných svalů dolní končetiny pomocí poly-EMG během excentrické kontrakce před a po zátěži u fotbalistů žákovských kategorií.
 (Veronika DOSOUDILOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//div0ug// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv silově-vytrvalostního tréninku crossfit atletů na hodnoty krevního tlaku a srdeční frekvence v porovnání se zdravou nesportující populací
 (Ludmila Šircová)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tyy6j/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Krevní tlak a srdeční frekvence při srovnatelném zatížení na klasickém a excentrickém ergometru u zdravých mužů
 (Katrin Hackenbergová)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cw57k/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnocení krátkodobých změn srdeční frekvence a krevního tlaku u pacientů s esenciální arteriální hypertenzí
 (Petr Fráňa)

2008, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ustrv/ | Všeobecné lékařství / Vnitřní lékařství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)