Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

porovnání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Turistický mapový portál Beskyd
 (Hana Hálová)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82391 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Porovnání turistických webových portálů 2 památek UNESCO – Novgorodu a Kutné Hory
 (Jana Kršková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cn7hn/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Turistický informační portál Olomouckého kraje jako nástroj propagace kraje
 (Martina Jelínková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//74wlgy// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie - management volného času a rekreace | Theses on a related topic

Koncept a pilotní implementace turistického a geoinformačního portálu
 (Monika Bláhová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w17rg/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Porovnání turistických webových portálů 2 památek UNESCO – Novgorodu a Kutné Hory
 (Jana Kršková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cn7hn/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Porovnání turistických webových portálů 2 památek UNESCO – Novgorodu a Kutné Hory
 (Jana Kršková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cn7hn/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Webová aplikace monitoringu SMA jednotek
 (Matěj Hora)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//d0twuc// | Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy | Theses on a related topic

Porovnání turistických webových portálů 2 památek UNESCO – Novgorodu a Kutné Hory
 (Jana Kršková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cn7hn/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Socio-ekonomické dopady zařazení památek na seznam světového dědictví UNESCO
 (Laura Kabai)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lcmp3/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Náklady a výnosy zařazení kroměřížských památek na seznam UNESCO
 (Tomáš Zgoda)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/trstu/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)